همه و هیچ ...

با اینکه اینجا به جز یه نفر هیشکی رو ندارم حالم بسی خوب است...

و شکر خدای مهربان را به خاطر وجود همین یک نفر قلب

/ 2 نظر / 13 بازدید
ati

Benevis B-)

عاطي

لیلا.. تنهام.. وقتی کسی پشتم نیست.. یعنی نمیتونم کمک بخوام.. تنهام ابجی..